αγαθός

(προωθήθηκε από αγαθή)
Μεταφράσεις

αγαθός

(aɣa'θos) αρσενικό

αγαθή

(aɣa'θi) θηλυκό

αγαθό

good, kind, naivebon, affable, aimable, amène, gentil, honnête, naïfbueno, cándido, naif, naíf (aɣa'θo) ουδέτερο
επίθετο
1. καλός, ενάρετος Έχουν πολύ αγαθές προθέσεις. αγαθό πλάσμα
2. αφελής, εύπιστος αγαθή σκέψη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close