αγγέλλω

Μεταφράσεις

αγγέλλω

announce

αγγέλλω

anunciar

αγγέλλω

annoncer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close