αγιάτρευτος

Μεταφράσεις

αγιάτρευτος

incurable, remediless

αγιάτρευτος

incurable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close