αγιαστήριο

Μεταφράσεις

αγιαστήριο

sanctuary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close