αγιοκέρι

Μεταφράσεις

αγιοκέρι

candle, taper
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close