αγκάλιασμα

Μεταφράσεις

αγκάλιασμα

embrace, cuddle, hug, snuggleembrassade (aŋ'gaʎazma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να σφίγγω κπ στην αγκαλιά μου ένα δυνατό αγκάλιασμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close