αγκίστρι

Μεταφράσεις

αγκίστρι

hookhameçon, crochet (an'ɟistri)
ουσιαστικό ουδέτερο
εξάρτημα ψαρέματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close