αγκαζάρω

Μεταφράσεις

αγκαζάρω

engager, louer, réserver

αγκαζάρω

alquilar, arrendar
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close