αγκαζέ

Μεταφράσεις

αγκαζέ

Arm in Armarm in arm (aŋga'ze)
επίρρημα
με το χέρι κάτω από τον αγκώνα του άλλου Περπατούν αγκαζέ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close