αγκιτάτορας

Μεταφράσεις

αγκιτάτορας

activist, agitator

αγκιτάτορας

agitateur

αγκιτάτορας

agitator

αγκιτάτορας

agitator
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close