αγκύλη

Μεταφράσεις

αγκύλη

bracket, hooksoportecolcheteقوسKlammerstaffa브래킷кронштейнСКОБА (a'ŋɟili)
ουσιαστικό θηλυκό
μαθηματικό σύμβολο βάζω μια λέξη σε αγκύλες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close