αγνοών

Μεταφράσεις

αγνοών

ignorant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close