αγνωμοσύνη

Μεταφράσεις

αγνωμοσύνη

ungratefulness
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close