αγνώριστος

Μεταφράσεις

αγνώριστος

(a'ɣnoristos) αρσενικό

αγνώριστη

(a'ɣnoristi) θηλυκό

αγνώριστο

(a'ɣnoristo) ουδέτερο
επίθετο
που έχει αλλάξει τελείως είμαι αγνώριστος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close