αγοραστική δύναμη

Μεταφράσεις

αγοραστική δύναμη

pouvoir d’achat
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close