αγράμματος

(προωθήθηκε από αγράμματο)
Μεταφράσεις

αγράμματος

(a'ɣramatos) αρσενικό

αγράμματη

(a'ɣramati) θηλυκό

αγράμματο

unwissend, ungebildetilliterate, ignorantillettré, analphabèteひしきじ, もんもう, 文盲, 非識字, 読み書きのできない문맹, 문맹의illitteratusongeletterd, analfabeetIletrado, analfabetoбезграмотный, неграмотный文盲, 不识字的أُمِّيٌّnegramotnýanalfabetiskanalfabetolukutaidotonnepismenanalfabetaikke lese- og skrivekyndigniepiśmiennyanalfabetไม่สามารถอ่านและเขียนได้okuma yazması olmayanmù chữ (a'ɣramato) ουδέτερο
επίθετο
1. αναλφάβητος Διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε αγράμματους.
2. μειωτικά άσχετος Δεν ξέρει τίποτα. Είναι αγράμματος.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close