αγριόκοτα

Μεταφράσεις

αγριόκοτα

الطَيْهوج

αγριόκοτα

tetřev

αγριόκοτα

rype

αγριόκοτα

Waldhuhn

αγριόκοτα

grouse

αγριόκοτα

urogallo

αγριόκοτα

teeri

αγριόκοτα

tétras

αγριόκοτα

lještarka

αγριόκοτα

fagiano

αγριόκοτα

ライチョウ

αγριόκοτα

들꿩

αγριόκοτα

korhoen

αγριόκοτα

rype

αγριόκοτα

pardwa

αγριόκοτα

ave galinácea

αγριόκοτα

moripa

αγριόκοτα

ไก่ป่า

αγριόκοτα

orman tavuğu

αγριόκοτα

gà gô

αγριόκοτα

松鸡
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close