αγροίκος

Μεταφράσεις

αγροίκος

boorish, rustic, churl, churlish, coarse, rude

αγροίκος

rustre, grossier, rustique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close