αγροκαλλιέργεια

Μεταφράσεις

αγροκαλλιέργεια

زِراعَة

αγροκαλλιέργεια

zemědělství

αγροκαλλιέργεια

landbrug

αγροκαλλιέργεια

Landwirtschaft

αγροκαλλιέργεια

farming

αγροκαλλιέργεια

agricultura

αγροκαλλιέργεια

maanviljely

αγροκαλλιέργεια

agriculture

αγροκαλλιέργεια

obrađivanje zemlje

αγροκαλλιέργεια

agricoltura

αγροκαλλιέργεια

農業

αγροκαλλιέργεια

농사

αγροκαλλιέργεια

boerenbedrijf

αγροκαλλιέργεια

jordbruk

αγροκαλλιέργεια

gospodarka rolna

αγροκαλλιέργεια

agricultura, lavoura

αγροκαλλιέργεια

сельское хозяйство

αγροκαλλιέργεια

jordbruk

αγροκαλλιέργεια

การเกษตรกรรม

αγροκαλλιέργεια

çiftçilik

αγροκαλλιέργεια

việc canh tác

αγροκαλλιέργεια

耕作
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close