αγχιστεία

Μεταφράσεις

αγχιστεία

affinity (aŋçi'stia)
ουσιαστικό θηλυκό
χωρίς συγγένεια αίματος Είμαστε ξαδέρφια εξ αγχιστείας.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close