αγωγή

Μεταφράσεις

αγωγή

procédéaction, conduction, prosecutionBehandlungtrattamento治療ošetřenítratamientobehandelingлечениеbehandlingtratamento治疗العلاجbehandling治療лечение치료 (aɣo'ʝi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η εκπαίδευση προσχολική αγωγή
2. ιατρική θεραπεία ιατρική αγωγή
3. νομικά μήνυση κάνω αγωγή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close