αγωγιμότητα

Μεταφράσεις

αγωγιμότητα

conductivity, conductance

αγωγιμότητα

conductibilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close