αγώγιμος

Μεταφράσεις

αγώγιμος

conductive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close