αγώνισμα

Μεταφράσεις

αγώνισμα

(a'ɣonizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
άθλημα το αγώνισμα της κολύμβησης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close