αδάμαστος

Μεταφράσεις

αδάμαστος

indomitable

αδάμαστος

indomptable

αδάμαστος

indomeñable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close