αδέκαστος

Μεταφράσεις

αδέκαστος

incorruptible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close