αδέλφι

Μεταφράσεις

αδέλφι

sibling
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close