αδέξια

Μεταφράσεις

αδέξια

awkwardly

αδέξια

maladroitement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close