αδαής

Μεταφράσεις

αδαής

ignorant

αδαής

בור

αδαής

clumsy, uninitiated
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close