αδελφοκτόνος

Μεταφράσεις

αδελφοκτόνος

fratricidal, fratricide

αδελφοκτόνος

fratricide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close