αδελφοποιώ

Μεταφράσεις

αδελφοποιώ

fraternize
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close