αδιάβατος

Μεταφράσεις

αδιάβατος

infranchissable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close