αδιάβρωτος

Μεταφράσεις

αδιάβρωτος

uncorroded
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close