αδιάλυτος

Μεταφράσεις

αδιάλυτος

insoluble
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close