αδιάφθορος

Μεταφράσεις

αδιάφθορος

incorruptible, untouchable

αδιάφθορος

incorruptible, intouchable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close