αδιέξοδος

Μεταφράσεις

αδιέξοδος

cul-de-sac, impasse
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close