αδιαβατικός

Μεταφράσεις

αδιαβατικός

adiabatic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close