αδιαλλαξία

Μεταφράσεις

αδιαλλαξία

intransigence

αδιαλλαξία

inflexibilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close