αδιαμφισβήτητος

Μεταφράσεις

αδιαμφισβήτητος

indisputable, undisputed, conclusive

αδιαμφισβήτητος

indiscutable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close