αδιατύπωτος

Μεταφράσεις

αδιατύπωτος

informulé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close