αδιαφάνεια

Μεταφράσεις

αδιαφάνεια

opacity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close