αδιαφανής

Μεταφράσεις

αδιαφανής

opaque
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close