αδιαφορία

Μεταφράσεις

αδιαφορία

indifferenceindifférence, abattement, apathieאדישותindiferencia冷漠indiferença冷漠무관심obojętnośćligegyldighedindifferenzaGleichgültigkeitlikgiltighet無関心onverschilligheid (aðjafo'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
η έλλειψη ενδιαφέροντος κοιτάζω κπκτ με αδιαφορία δείχνω την αδιαφορία μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close