αδιαχώριστος

Μεταφράσεις

αδιαχώριστος

inseparable

αδιαχώριστος

inséparable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close