αδικηθείς

Μεταφράσεις

αδικηθείς

aggrieved
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close