αδούλευτος

Μεταφράσεις

αδούλευτος

grossier, rustique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close