αδράνεια

Μεταφράσεις

αδράνεια

inertia, inactivity, stuporneaktivecoinactividadinactivité, inertie, abattement, oisivetéinactividade (a'ðrania)
ουσιαστικό θηλυκό
απραξία βγαίνω από την αδράνεια τέλεια αδράνεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close