αδράχτι

Μεταφράσεις

αδράχτι

spindle

αδράχτι

fuseau, essieu, pivot
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close