αδρανοποίηση

Μεταφράσεις

αδρανοποίηση

hibernation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close