αδρός

Μεταφράσεις

αδρός

(a'ðros) αρσενικό

αδρή

(a'ðri) θηλυκό

αδρό

profuse (a'ðro) ουδέτερο
επίθετο
τραχύς αδρά χαρακτηριστικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close